disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Bestämmelser om jakt inom vilthägn, tillåtna jaktredskap, jakttider m.m. finns i jaktlagen (SFS 1987:259) samt jaktförordningen (SFS 1987:905) och med stöd av denna utfärdade författningar.  
     
  För att få bedöva /avliva djur med jaktvapen krävs att den enskilde användaren innehar licens, såsom t.ex. jaktvapenlicens som ansöks hos polisen. De som har tidigare licens för jaktvapnen kan använda dessa även för slakt. Skall vapnet användas enbart för slakt skall detta anges på ansökan .  
     
En liten vägledning om kalibrar och ammunition  
     
  Kalibern anger storleken på patronen, diametern på kulan, hylsan och längden på hylsan. Kalibern är knuten till vapnet.  
     
  Vapnet påverkar även hastigheten på kulan, en lång pipa ger högre hastighet. Naturligtvis får det plats mer krut i en större patron och en större diameter på kulan ger både större hål och högre vikt. Men detta är inte helt avgörande. Det finns olika sorters krut och olika mängder krut i ammunition till en och samma kaliber. Detta ger skillnader i kulans hastighet.  
     
  Kulans vikt bestäms inte bara av diametern utan även av material och längd.  
     
  Kulor finns dessutom i en mängd utföranden gjorda för olika ändamål. En del kulor behåller formen nästan oavsett vad som händer. Dessa går igenom mycket utan att tappa energi. Samtidigt gör de förhållandevis liten skada på vägen och riskerar att komma ut på andra sidan eller hamna i köttet.  
     
  Detta är dock inte alltid sant då det finns kulor som är så obalanserade att de börjar tumla runt när de träffar något och på det viset river upp ett stort hål.  
     
  Andra kulor är skapade för att genast spricka upp och svampa ut sig när de träffar något. De ger då ett stort hål och förstör mycket men tränger inte in så djupt. Mellan dessa typer finns alla mellanlägen.  
     
  Det kräver alltså mycket kunskap och praktiska prov för att finna den optimala kombinationen av vapen, laddning och kula för en viss typ av djur. Ny ammunition bör provanvändas för att se hur de beter sig innan de används på levande djur.  
     
     
  pil fram pil fram