disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  När man talar om hägnat vilt är det viktigt att veta vilka arter som är berörda av denna definition. Enligt livsmedelsverket definieras hägnat vilt som;  
     
  Hägnat vilt: (punkt 1.6 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004) Hägnade strutsfåglar och hägnade landlevande däggdjur. Livsmedelsverkets kommentar: Tama hov- och klövdjur, inklusive vattenbuffel och bison, ingår inte.  
     
I detta material behandlas dovhjort, kronhjort, mufflonfår och vildsvin under kategorin hägnat vilt. Strutsfåglar behandlas separat.  
     
     
  Ur djurvälfärdssynpunkt har hägnat vilt möjlighet att bevara sitt naturliga beteende då hägnen vanligtvis erbjuder sådana förutsättningar. I Sverige förekommer inga transporter och minimal eller ingen hantering i relation till slakten. Bedövning och avlivning sker utan att djuren känner av egentlig mänsklig tillvaro. Tack vara detta utsätts djuren för minimal stresspåverkan och därmed låg grad av lidande.  
     
     
  Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:

  • redogöra för definitionen av hägnat vilt
  • redogöra för lämplig hantering av hägnat vilt vid fixering
 
     
     
 

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 5 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
  pil fram