disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Eftersom slakt av hägnat vilt i Sverige sker enligt samma principer som jakt på frilevande vilda djur, sker i princip aldrig bedövning innan slakt. Enda undantaget är de tillfällen då hägnägare/jägare först skjuter djuret i huvudet, för att sedan omgående avbloda detsamma. Jakt och avlivning av hägnat vilt regleras i jaktlagen (SFS 1987:259), jaktförordningen (SFS 1987:905) och av tillhörande föreskrifter utfärdade av Naturvårdsverket. I länder utanför Sverige sker ibland fångst, transport och slakt av hjortar.  
     
  Undantag för principen om att hägnat vilt inte bedövas före slakt i Sverige är, förutom huvudskott i jaktsituationer, när skadade djur påträffas i hägn eller vid hantering i anläggningar. Djuren kan då bedövas med bultpistol eller finkalibrigt vapen och därefter avblodas.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  pil fram pil fram