disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Avslutning  
     
     
  En bra bedövning och avlivning skall säkerställa att djuren inte lider vid slakten. Vi i Sverige är måna om att ha kvar kravet på bedövning även om EU:s förordning gett oss möjlighet att slakta utan bedövning. Svensk lag medger således inte slakt utan föregående bedövning. Välj en metod som passar för er produktion och se till att ha kunskap om utrustningen och underhåll den väl. Beskriv de viktigaste kriterierna av bedövningen i era standardrutiner och följ dem. Kontrollera att djuren är bedövade fram till lämplig tid efter avblodningen. Glöm inte att i ert systematiska arbetsmiljöarbete ta med samtliga risker för er personal.  
     
     
Viktiga budskap  
     
     
 
  • Välj bedövningsmetod som passar djuret och avblodningsrutinen.
  • Ta den tid det behövs för ett bra skott/grepp men låt inte tillfället gå förbi.
  • Kontrollera bedövningen under hela tiden fram till djurets död.
  • Vid minsta misstanke om dålig bedövning – upprepa bedövningen.
  • Ha alltid ett reservvapen redo att användas.
  • Förvara utrustning torrt.
  • Underhåll utrustningen dagligen.
  • Vid misstänkt fel på bedövningsutrustningen, ta ur patron, stäng av elen och gör den säker. Använd inte bedövningsutrustningen igen innan felet rättats till.
  • Se till att avblodningen ger ordentligt blodföde.
 
     
     
  pil bak pil fram