disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Vapenkunskap – kunskap om utrustningen  
     
     
Mekanisk bedövning  
     
     
  Mekanisk bedövning använder utrustning, som kan delas upp i bult som drivs med krutladdning eller tryckluft eller fri projektil som drivs av krut.  
     
  För all utrustning gäller att man skall följa tillverkarens rekommendationer. De skall även vara med i företagets standardrutiner för avlivning. Dessutom måste man gardera sig mot att ny utrustning eller ammunition inte uppfyller det som tillverkaren utlovar. Detta gäller även vid slakt av större djur. I dessa fall måste kraftigare reservvapen finnas till hands.  
     
  Metoden är flexibel, snabb och relativt billig. Den passar såväl för storskalig slakt som för enstaka djur och går lätt att anpassa till olika storlekar på djur. För stora djur är den att föredra. Vapen med fri projektil har stora risker ur arbetsmiljösynpunkt som måste beaktas.  
     
     
Bedövning med bultpistol  
     
  Bultutrustning finns i många prisklasser och kvaliteter. De mer påkostade tar bättre tillvara energin och klarar därmed av större djur. De är i allmänhet också tystare. Samtliga kräver ett gott underhåll.  
     
  Största fördelen med bult jämfört med fri projektil är att arbetsplatsen inte förvandlas till en ”skjutbana”. De kräver inte heller vapenlicens.  
     
  Hastigheten på bulten varierar mellan 55 m/s och 100 m/s beroende på fabrikat. Det är viktigt att se till att tillverkarens rekommenderade hastigheter hålls.  
     
  Energin i krutdrivna bultpistoler är ca 400 J (joule).  
     
     
Bult driven av krutladdning  
     
  Dessa är enkla att använda men kräver en del underhåll. Utrustningen är relativt lätt och kan hanteras med god precision och snabbhet med en hand. Samtliga modeller har olika starka laddningar för olika djur. Det är viktigt att man följer tillverkarens rekommendationer. Tyvärr måste man alltid vara beredd på att effekten inte räcker till när man provar ny utrustning, ammunition eller ny typ av djur.  
     
     
 
Kom ihåg!

Ingen av de i dag på marknaden förekommande krutdrivna bultpistolerna klarar av dagens stora tjurar!
 
     
     
  pil bak pil fram