disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Målsättning med modulen  
     
     
  Denna modul ska ge dig kunskap om olika vapentypers fysiologiska effekt när det gäller bedövning samt kunskap om de vapen/utrustningstyper som används och skötsel/underhåll av dessa. Här ska även ges kunskap som möjliggör ett välmotiverat val av vapentyp och ammunition samt reservmetod. Målsättningen är även att ge förståelse för betydelsen av skötsel och underhåll av bedövningsutrustning för effektiv bedövning.  
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Efter genomgången modul ska du:

  • Kunna redogöra för olika vapentyper, dess olika delar och ammunition
  • I stora drag förstå de fysiologiska principer som olika bedövningsmetoder baseras på och visa på betydelsen av utrustningens placering, riktning och kraft
  • I stora drag kunna beskriva utrustning och system för gas- respektive elbedövning
  • Kunna redogöra för viktiga aspekter kring distansavlivning
  • Generellt kunna redogöra för skötsel och underhåll av olika bedövningsutrustningar samt kunna beskriva sambanden mellan ofullständig bedövning och utrustningens skötsel/underhåll.
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 1/2 timme att studera innehållet i modulen som innehåller 39 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram