disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Vapen  
  Människan har i alla tider använt vapen eller andra redskap för att få tillgång till kött. Fotograf: Västerbottens museum.  
     
     
  Enligt lag ska alla djur som slaktas i Sverige bedövas före avlivning. Bedövningen innebär att djuret görs, medvetslöst och att medvetslösheten ska vara fullständig ända till dess djuret avlivats genom avblodning.  
     
  God bedövning är avgörande för djurvälfärd vid slakt och kunskap om vad som händer fysiologiskt samt om användning av vapen och annan utrustning är i sin tur avgörande för att kunna bedöva effektivt. Dessutom påverkar skötsel och underhåll av utrustning i högsta grad bedövningseffekten.  
     
     
  VapentypertomVapentyper  
  Olika typer av bedövningsutrustning, bultpistol av märket Schermer (tv) och eltång (th). Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
 Oavsett vilken bedövningsmetod och vilken utrustning man väljer är det alltid en kompromiss mellan olika faktorer. Det finns ingen metod eller utrustning som bara har fördelar. Det är viktigt att känna till för- och nackdelarna med de metoder och den utrustning man använder.  
     
     
  pil fram