disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Bedövning av struts med bultpistol  
     
     
  Den bultpistol som används i Sverige vid bedövning av struts är fjäderspänd. Det vill säga, den laddas genom att en fjäder spänns och avlossas efter ett tryck på en knapp. Det finns även krutladdade bultpistolar men de fjäderspända är att föredra då krutlukten gör strutsarna oroliga.  
     
     
  Bultpistol  
  Bultpistol för användning vid bedövning av struts. Fotograf: NIMA.  
     
     
  Även kul- och hagelvapen kan användas vid strutsslakt i Sverige, men rekommenderas inte som förstahandsalternativ. Detta kräver dock att användaren innehar vapenlicens.  
     
  På struts ska bultpistolen eller kulvapnet placeras mitt på den högsta punkten av huvudet i rät vinkel mot skallbenet. Bultpistolen ska ha direktkontakt med djuret medan kulvapnet ska hållas en liten bit ifrån.  
     
  Vid distansavlivning, som kan krävas om ett djur rymt från en inhägnad eller inte går att fångas in, ska klass 1-vapen med expanderande kula användas.  
     
  Att använda kul- eller hagelvapen inomhus för slakt av struts kan ur personalsäkerhetssynpunkt inte rekommenderas utom i nödfall (se avsnitt om bedövning).
För mer ingående information om vapenanvändning se Hov- och klövdjur, avsnitt vapenanvändning.
 
     
     
  pil bak pil fram