disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Hantering  
     
     
  Den strutstypen som vi använder i Sverige idag till köttproduktion anses vara mer aggressiv och mer stresskänslig än den typen av struts som ibland används i första hand till skin och fjäderproduktion i vissa andra länder. Eftersom slakt innebär mycket hantering av strutsen, som i övrigt inte hanteras särskilt mycket under uppfödningen, kan slakthanteringen innebära stora djurvälfärds- och arbetarskyddsproblem om den inte sker på ett bra sätt. Det har dock inte genomförts särskilt mycket forskning på hantering i samband med slakt av struts och påverkan på djurvälfärd och köttkvalitet i sammanhanget.  
     
     
  Avlastning struts  
  Avlastning från transportbil sker individuellt. Lugn hantering med tydlig anvisning av drivriktningen är viktig för att undvika stress. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
  Eftersom strutsen har god syn kan de se faror på långt håll och man bör därför reducera stressen genom att förse strutsen med huva under de mest hanteringsintensiva momenten på slaktdagen, i synnerhet om man inte slaktar djuren hemma på uppfödningsgården. Om strutsen, som är ett tungt djur med långa ben, känner sig hotad försöker den oftast fly och blir den inträngd kan den försvara sig genom att sparka med sina kraftiga ben, vilket är en stor arbetsmiljörisk på slakteriet.  
     
     
  pil bak pil fram