disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  I avsnittet om biologiska principer har djurens fysiologiska och karaktäristiska beteenden beskrivits. Det är kunskaper som ligger till grund för detta avsnitt som handlar om hantering av struts i samband med slakt. Målsättningen är att slakten ska kunna ske effektivt på ett lugnt och säkert sätt så att djuren slipper onödigt lidande. För att kunna göra detta är det viktigt att man har kunskap om hur djuren bör hanteras och att man tar hänsyn till deras förutsättningar. Det krävs också en bra och säker teknik för att förflytta strutsarna.

Det är inte ovanligt att strutsar slaktas på den gård där de blivit uppfödda. Detta gör att de slipper transporteras och hanteras av okända människor med följder som minskad stress och ökad djurvälfärd. Dock kan det vara så att djurägarna har begränsad kunskap och erfarenhet av slakt, eller inte vill göra den typ av investeringar som krävs för slakteriverksamhet. Själva bedövningen och avlivningen kan därför bli mer säker och effektiv på ett slakteri, då slaktaren oftast har mer erfarenhet. Slakt på slakteri är i många fall fördelaktigt ur djurvälfärdssynpunkt.
 
     
     
  Struts  
  Strutsen är ett flockdjur och hantering på slakteri bör därför i möjligaste mån ske i grupp. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Målet med avsnittet är att du som kursdeltagare efter genomgång ska:
  • Kunna beskriva korrekt hantering och uppstallning av strutsar.
  • Ha kännedom om hur man kan lugna en stressad struts.

 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 6 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil fram