disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Mellan uppstallningsutrymmet och slaktlokalen ska strutsarna förflyttas på ett säkert sätt så att de inte blir stressade eller skadade. Man utrustar dem oftast med huva igen för att kunna leda dem från uppstallningen till utrymmet där bedövningen och slakten sker. På slakterier som använder elbedövning bör huvan doppas i saltvatten för att underlätta överföringen av strömmen och därmed uppnå bra bedövningskvalitet.  
     
     
  Individuell hantering  
  Individuell hantering från uppstallningsfålla till bedövningsutrymme bör också ske med huva för att lugna djuret. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
  En viktig egenskap för att kunna bedöva djur är tålamod – rätt tillfälle för skott eller applicering av eltång måste inväntas. För att underlätta bedövningsförfarandet vid mekanisk bedövning och elbedövning är det nödvändigt att begränsa djurets rörelsefrihet så att utrustningen kan placeras och riktas korrekt. Det är särskilt viktigt när en bult ska riktas mot huvudet och träffa inom ett mycket begränsat område, vilket är fallet här.  
     
  Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22 får följande bedövningsmetoder användas för struts: bultpistol, kulvapen eller elektricitet.  
     
  Vid både mekanisk bedövning och elbedövning ska djurets rörelsefrihet begränsas så att skottet kan placeras rätt. Strutsar fixeras oftast genom manuell fixering i en V-formad utrustning.  
     
     
  Fixering av struts  
  Bilden visar fixering av struts i samband med bedövning. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
  pil bak pil fram