disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Biologiska principer och hanteringsavsnitten har syftat till att ge en djupare förståelse för de djur som vi slaktar. Strutsens långa hals och lilla hjärna kräver anpassat hantering och för djurets välfärd är det viktigt att man vid hantering och fixering före bedövning tar hänsyn till dess grundläggande biologiska principer. Strutsarna har små hjärnor, som enbart väger ca 40 gram, vilket ställer stora krav på precision vid bedövning.

Vidare måste själva bedövningen vara effektiv och likaså kontrollen av att djuret har förlorat medvetandet och därmed inte utsätts för onödigt lidande innan kroppen hanteras vidare. Lika viktig är kunskapen om hur man ska agera om bedövningen är otillräcklig, det vill säga vilken reservmetod som används.
 
     
     
  Struts  
  Bedövning av struts sker individuellt av arbetarskyddskäl. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Målet med avsnittet är att du som kursdeltagare efter genomgång ska:
  • Redogöra för vilka typer av bedövningsmetoder som är tillåtna vid bedövning av struts före slakt och hur de används på ett optimalt sätt.
  • Redogöra för lämpliga indikatorer vid kontroll av bedövningskvalitet.

 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 9 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil fram