disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Bultning och elbedövning är enbart bedövningsmetoder, strutsarna avlivas genom avblodning. Sticktiden, alltså tiden från det att djuret har bedövats till dess att avblodningen påbörjats, ska alltid vara så kort som möjligt eftersom det minskar risken för att djuret ska hinna återfå medvetandet och därmed utsättas för onödigt lidande.  
     
  Avblodningen ska utföras på ett sätt som åstadkommer snabb, ymnig och fullständig avblodning. Under alla omständigheter skall avblodningen utföras innan djuret återfår medvetandet. Avblodning ska utföras genom att man öppnar båda halspulsådrorna eller genom bröststick, vilket uppges ge en snabbare avblodning.  
     
  Ur slakterisynpunkt är den väsentligaste skillnaden mellan ett djupt bedövat djur och ett dött djur att på det bedövade djuret slår hjärtat fortfarande. Genom att öppna större artärer (blodkärl som går från hjärtat) rinner blodet snabbt ur kroppen och djuret förblir medvetslöst på grund av blodförlusten för att därefter dö. Det kan ta upp till ett par minuter efter det att djuret stuckits för avblodning innan hjärtat stannar och djuret dör. När hjärtat står still är djuret dött. Avblodning genom öppnande av nämnda blodkärl fungerar även när hjärtat har stannat på nyligen dödade, hängande djur genom att djurets tyngd komprimerar blodkärlen så att blodet ”kramas” ur djurkroppen samtidigt som gravitationen verkar i samma riktning.  
     
     
  Struts avblodning Struts halsstick  
  Strutsen avlivas genom halsstick (som på detta foto) alt. bröststick och avblodning. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
  pil bak pil fram