disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Alla djur som slaktas i Sverige ska enligt lag vara bedövade innan avlivning. Tidigare avsnitt har behandlat bedövning med bultpistol och el. Detta avsnitt ska göra kursdeltagarna bekanta med själva tekniken bakom avlivningen vilket möjliggör korrekt, effektiv och säker avblodning. Avsnittet ska betona vikten av effektiv avblodning och kontroll ur djurskyddssynpunkt. Vidare ska avsnittet ge färdigheter i kontroll av avlivningen genom fysiologiska indikatorer.  
     
     
  Struts avblodning  
  Avblodning av struts efter upphängning och bedövning. Fotograf: Gunilla Gålne, SLV.  
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Efter genomgånget avsnitt ska kursdeltagarna kunna:
  • Redogöra för vikten av effektiv avlivning ur djurskyddssynpunkt.
  • Beskriva hur avblodning utförs mot bakgrund av djurets anatomi.
  • Redogöra för fysiologisk kontroll av avlivning - tecken på att djuret dött.
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 5 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil fram