disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Slaktkyckling kläcks på kläckeri och transporteras som daggamla till specialiserade kycklingproducenter, Kycklingarna föds upp på golv i stora stallar till en ålder av ca 35-40 dagar och 1,8–2,3 kg levandevikt.  
     
     
  tom  
  Uppstallning av slaktkyckling. Fotograf: Anne Larsen, SLU.  
     
     
  Värphöns kläcks på kläckeri och föds upp hos unghönsuppfödare innan de sätts in i värphönsstall vid ca 16 veckors ålder och börjar värpa strax därefter. Under värpperioden lägger de nästan ett ägg om dagen. De avlivas vid 70-95 veckors ålder och ersätts av en ny grupp höns.  
     
     
  pil fram