disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Mekanisk bedövning  
     
     
  Mekanisk bedövning använder utrustning, som kan delas upp i bult som drivs med krut laddning eller tryckluft eller fri projektil som drivs av krut.  
     
  För all utrustning gäller att man skall följa tillverkarens rekommendationer. De skall även vara med i företagets standardrutiner för avlivning  
     
  Metoden är flexibel, snabb och relativt billig. Den passar såväl för storskalig slakt som för enstaka djur och går lätt att anpassa till olika storlekar på djur. För stora djur är den att föredra. Vapen med fri projektil har stora risker ur arbetsmiljösynpunkt som måste beaktas.  
     
     
  Bedövning med bultpistol  
     
     
  Bultpistol  
  Krutdriven bultpistol. Fotograf: Mattias Nilsson.  
     
     
  Bultpistol luft  
  Tryckluftsdriven bultpistol. Fotograf: Mattias Nilsson.  
     
     
  Bultutrustning finns i många prisklasser och kvaliteter. De mer påkostade tar bättre tillvara energin och klarar därmed av större djur. De är i allmänhet också tystare. Samtliga kräver ett gott underhåll.  
     
  Största fördelen med bult jämfört med fri projektil är att arbetsplatsen inte förvandlas till en ”skjutbana”. De kräver inte heller vapenlicens.  
     
  Hastigheten på bulten varierar mellan 55 m/s och 100 m/s beroende på fabrikat. Det är viktigt att se till att tillverkarens rekommenderade hastigheter hålls.  
     
  Energin i krutdrivna bultpistoler är ca 400 J (joule).  
     
     
  pil bak pil fram