disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Avlastning  
     
     
  Enligt svensk lag ska ”slakterier vara lämpligt utformade och ha lämplig utrustning för avlastning av djur. Utrustningen för avlastning ska vara försedd med halksäkert underlag”. (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22).  
     
  Det är viktigt att avlastningsplatsen är utformad så att djur inte riskerar att kunna smita eller skada sig. Väggarna i drivgångarna bör bestå av plank eller liknande (ej nät) och får inte vara trasiga. Nät eller trasiga väggar i drivgångarna kan leda till att renarna fastnar med klövar eller horn och skadar sig och utsätts för onödigt lidande.  
     
     
  Avlastningsramp ren  
  Avlastningsramp för renar. Fotograf: Mattias Nilsson.  
     
     
  pil bak pil fram