disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Renskötseln har förändrats radikalt sedan 1940-talet. Fram tills dess bedrevs renskötseln i stort med traditionella metoder såsom att skidandes följa renarna samt övervakning av hjordarna nattetid. Alla familjemedlemmar var involverade i skötseln och renarna var mycket tama. Nu är renskötseln mer extensiv och mekaniserad. Tack vare snöskoter och andra terränggående fordon har renskötaren blivit mycket mer mobil. Resultatet har dock blivit att skötseln numera involverar färre människor och hjordarna har blivit större och renarna mindre tama. Vid slakt krävs idag att renarna förs till välutrustade slakterier, vilket betyder att djuren måste drivas ihop för att sedan lastas och transporteras till slakteriet. Denna hantering innebär att djuren utsätts för negtiv stresspåverkan. Man bör dessutom ha i åtanke att dessa djur är semidomesticerade, det vill säga att de är mer eller mindre vilda, vilket ytterligare kan bidra till negativ stress och obehag för djuren vid vidare hantering.  
     
  I avsnittet biologiska principer har djurens fysiologiska och karaktäristiska beteenden beskrivits. Det är kunskaper som ligger till grund för detta avsnitt som handlar om hantering av renar från det att de anländer till slakteriet. Målsättningen och personalens viktiga uppgift är att föra djuren från transport till bedövning på ett lugnt och säkert sätt. För att kunna göra detta är det viktigt att man har kunskap om hur djuren bör hanteras och att man tar hänsyn till deras förutsättningar.  
     
     
   
     
  Drivning av renar med snöskoter i samband med flyttning från vinter- till sommarbete. Fotograf: Sophie Atkinson, SLU.  
     
     
Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Målet med detta avsnitt är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:

  • redogöra för drivning av renar inför slakt
  • redogöra för lämplig hantering av sjuka/skadade djur
  • redogöra för förutsättningar för god uppstallning av renar på slakteriet.
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 15 minuter att studera innehållet i modulen som innehåller 8 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil fram