disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Bedövningsmetoder  
     
     
  Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22, får följande bedövningsmetoder användas för ren: bultpistol, kulvapen eller hagelgevär. Dessa metoder räknas alla som metoder för mekanisk bedövning.  
     
  Den som ska bedöva eller avliva ett djur ska vara väl förtrogen med den bedövnings- respektive avlivningsmetod som ska användas.  
     
     
  Ren bedövning  
  Den som ska bedöva ett djur måste vara väl förtrogen med bedövningsmetod som ska användas. Här bultpistol driven med tryckluft. Fotograf: Mats Westman.  
     
     
 
Kom ihåg!

Du som slaktar renar för husbehov eller behöver nödslakta måste behärska
den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med denna.

 
     
     
Fixering inför mekanisk bedövning  
     
     
  En viktig egenskap för att kunna bedöva djur är tålamod – rätt tillfälle att skjuta måste inväntas. För att underlätta bedövningsförfarandet vid mekanisk bedövning är det nödvändigt att begränsa rörelsefriheten för djuret så att utrustningen kan placeras och riktas korrekt. Det är särskilt viktigt när en bult eller ett skott ska riktas mot huvudet och träffa inom ett mycket begränsat område. Vid bedövning på slakteriet eller vid hemslakt kan man fixera renar med hjälp av bedövningsbox eller hålla fast djurets huvud med en grimma, horntag eller liknande. Mindre djur får hållas fast manuellt.

Fixering – särskilt av sådan typ där djur upplever att de hålls fast – kan dock medföra varierande grad av rädsla och stress. Fixeringsanordningar kan också orsaka smärta och skador om de appliceras för kraftigt eller på fel sätt och sådana reaktioner kan i värsta fall försvåra utförandet av bedövningen. Skickligheten hos den som fixerar har stor betydelse för djurens reaktion samt för hur väl fixeringen faktiskt underlättar bedövningen. Efter det att djurets rörelsefrihet har begränsats ska djuret bedövas omedelbart.
 
     
     
  Fixering  
  Vid mekanisk bedövning är det viktigt att djurets rörelsefrihet begränsas så att utrustningen kan placeras korrekt. Fotograf: Mattias Nilsson.  
     
     
  pil bak pil fram