disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Bultning med bultpistol och användning av av kul- och hagelvapen är enbart metoder för bedövning av ren (distansavlivning undantaget). Renarna avlivas genom avblodning. Sticktiden, alltså tiden från det att djuret har bedövats till dess att avblodningen påbörjats, ska alltid vara så kort som möjligt eftersom det minskar risken för att djuret ska återfå medvetandet och därmed utsätts för onödigt lidande. Avblödningen ska utföras på ett sätt som åstadkommer snabb, ymnig och fullständig avblödning. Under alla omständigheter skall avblödningen utföras innan djuret återfår medvetandet. Ett stick med en lång kniv in i främre bröstöppningen gör att större artärer från hjärtat skärs av och ett snabbt blodtrycksfall och förblödning inträffar.  
     
     
  Avblodning  
  Avblodning sker genom kapning av blodkärl. Illustration: Anne Larsen, SLU.  
     
  Avblodning ska påbörjas inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen.  
     
     
  pil bak pil fram