disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Drivning till bedövning  
     
     
  Grisar bedövas vanligen med koldioxid, eltång eller bultpistol. Grisar med mycket kraftigt pannben (t.ex. galtar) bedövas med kulvapen. Vid större slakterier används nästan uteslutande gasbedövning, åtminstone vad gäller slaktgrisar. Framdrivning av grisar ser olika ut beroende på bedövningssystem, men i huvudsak kan man skilja mellan drivning av grisar i enkel fil och system där flera djur kan gå i bredd. I Sverige förekommer sällan hantering av grisar i enkel fil.  
     
     
  EnfilssystemtomEnfilssystem  
  Bilderna ovan är tagna i Danmark och visar enfilssystem av äldre typ för grisar. Till vänster ser man en näst intill täckt drivgång, som kan liknas vid en tunnel. Till höger är drivgången öppnare, men grisarna går fortfarande på led efter varandra. Dessa typer av drivgångar används inte i Sverige. Fotograf: Anne Algers, SLU.  
     
     
  Vid gasbedövning ska djuren gå in i en gaskorg, som sänks ned i ett utrymme med hög koldioxidnivå. Gaskorgen kan ha öppning på lång- eller kortsidan, vilket har stor betydelse för djurvälfärden. Öppning på långsidan innebär mindre trängsel vid ingången och mindre användning av hård fysisk pådrivning.  
     
     
  Nedkylning av grisar  
  Ingång till gaskorg från kortsidan. Till skillnad från en korg som öppnas från långsidan kan den typ som visas i bilden uppfattas som trång och mörk, vilket gör grisarna omotiverade att gå in. Dessutom kan de inte gå in i bredd, vilket lätt skapar trängsel och resulterar i att djur fastnar vid ingången. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  En mycket viktig faktor för att minska problem vid indrivning i system med ingång från kortsidan är att ge grisarna rimligt med plats inne i korgen. Ofta finns rekommendationer från tillverkaren av bedövningssystemet om lämpligt maxantal grisar i korgen, givet en viss storlek på djuren. Det går lättare att driva in grisar som har tillräckligt med plats.  
     
     
  pil bak pil fram