disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
  Uppställnig gristomUppställning gris  
  Uppstallning av gris. Fotograf: Anne Larsen, SLU.  
     
     
  Under Biologiska principer, beskrevs den fysiologiska bakgrunden till stress. Det har länge varit känt att grisar som bär på ett visst anlag, den s.k. ”halotangenen”, löper större risk att stressas svårt. Stressen är naturligtvis obehaglig för djuren och leder även ofta till försämrad köttkvalitet. Trots att man i många länder, däribland Sverige, har lyckats avla bort det negativa ”stress-anlaget” anser man generellt att grisar är särskilt stresskänsliga, rent biologiskt. Hög kroppstemperatur är en viktig faktor som kan orsaka mycket allvarlig stress, som resulterar i att grisen kollapsar och riskerar att dö.  
     
  I ett naturligt sammanhang är grisar mycket beroende av gyttjebad, avstånd till andra samt svala underlag för att reglera sin kroppstemperatur. Under transport är det ibland omöjligt för grisar att avkyla sig så mycket som det behövs.  
     
  Det är alltså särskilt viktigt att inte utsätta grisar för extrem stress, i synnerhet inte sådan som orsakas av värme. Med bakgrund av detta finns särskilt strikta regler kring bl.a. ventilation och uppehåll vid transport av gris.  
     
     
   
     
  Grisen som ligger ner i filmen har drabbats av chock p.g.a. allvarlig stress, troligen till följd av hög kroppstemperatur. Tillståndet är livshotande och djuret bör bedömas av veterinär. Grisen kan behöva kylas av med svalt vatten eller avlivas direkt. Fotograf: Sophie Atkinson, SLU.  
     
     
 
Kom ihåg!

Grisar är särskilt känsliga för stress, framför allt till följd av överhettning.

Tamgrisar har svårt att reglera sin kroppstemperatur, särskilt vid trängsel på små ytor under varma dagar.

Dödligheten hos grisar under transport ökar vid varm väderlek (vilket kan motverkas genom bra ventilation och att djuren ges tillräckligt med utrymme).

Grisar som blir för varma kan kollapsa i ett livshotande stresstillstånd.
 
     
     
  pil fram