disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
       
       
Index Pälsdjur
       
       
  Biologiska principer
Introduktion 1-2
Syn 3-4, 9-10
Hörsel 11-12, 15-17
Lukt 18, 21-22
Känsel 22-23, 28-31
Hunger 32, 35
Törst 35, 38-39
Vila 39, 42
Temperaturreglering 43, 46-47
Beteende 48-49, 57
Hänsyn till djurs beteende i samband med slakt och avlivning 57B, 62-65
Djurets förutsättningar 66-67
Smärta 68-69, 76-77
Rädsla 78-80
Medvetande och bedövning 81-83
Stress 85-87
Lidande 88-89
Djurvälfärd 90-91, 98-99
Djuretik 100, 106-108
Avslutning 109-113

Lagstiftning
Introduktion 1-4
Kort om juridik och ansvar 5
EU:s slaktförordning 6-8
Svensk lag, förordning och föreskrift 9-10
Offentlig kontroll 11
Ansvar, brott och påföljd 12-18
Avslutning 19-21

Hantering
Hantering 1-2
Djurets förutsättningar 3-5
Djurets situation vid avlivning 6
Avlivning av skadade och sjuka djur 7
Avlivning vid pälsning 8
Hantering av mink 9-10
Hantering av chinchilla 11
Infångning av mink och chinchilla 12-13
Säkerhet för personal 14
Avslutning 15-17


Avlivning
Introduktion 1-3
Avlivningsmetoder för pälsdjur 4
Avlivning med koldioxid 5-10
Avlivning av mink vid pälsning 11-14
Avlivning av mink vid skada och sjukdom 15
Användning av annan gas än koldioxid 16
Avlivning med elektrisk ström 17-19
Avlivning genom halshuggning 20-21
Avlivning genom slag mot huvudet 22
Avlivning genom huvudskott 23
Avlivning genom avblodning 26
Distansavlivning 27
Narkosmedel och andra preparat 28
Avlivningskontroll 29
Avslutning 30-32

Konsekvenser
Introduktion 1-2
Friska och skadefria djur 3
Konsumentintresse för djurvälfärd 4
Samband djurhantering och pälskvalitet 5-6
Sätt att uppnå god välfärd och produktion 7
Avslutning 8-10


Kvalitet
Introduktion 1-2
EU-arbete som underlag för egenkontroll 3
Egenkontroll 4-5
Minkhälsan och Welfur 6
Revision 7
Akut och långsiktigt underhåll 8
Välfärdsindikatorer 9
Avslutning 10-12


 
       
    pil fram