disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
   
  Hantering av pälsdjur kan få konsekvenser för pälskvaliteten. Fotograf: SLU. Fotograf: SLU  
     
     
 

I kursens tidigare avsnitt har du fått kunskaper i biologiska principer och om hur djur ska hanteras vid avlivning enligt lagstiftning och det vi kallar beprövad erfarenhet. Det är kunskaper som ligger till grund för denna modul, som handlar om vilka konsekvenser avlivning och daglig skötsel, utan hänsyn till biologiska principer, kan få för produktkvalitet.

Målsättningen med denna modul är att förstå den ekonomiska betydelsen av djurvälfärd i samband med avlivning och dagligt skötsel och förstå hur en bristfällig hantering kan påverka pälskvalitet, ekonomi och personella resurser. Det är av särskild vikt att förstå betydelsen av sitt eget arbete i förhållande till konsekvenser på produktkvalitet.

 
     
     
  pil fram