disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska:

  • ha kännedom om viktiga, övergripande faktorer som styr djurens beteende samt påverkar djurets upplevelse vid avlivning
  • känna till viktiga risker i förhållande till djurvälfärden vid hantering i samband med avlivning av pälsdjur
  • kunna redogöra för lämplig hantering vid upptäckt av sjuka/skadade djur på farmen
  • kunna beskriva principer för djurvänlig hantering vid pälsning
  • kunna beskriva korrekt lyftteknik av mink/chinchilla
  • kunna beskriva infångningsteknik av mink/chinchilla
  • kunna redogöra för aspekter som är viktiga för personalens säkerhet
 
     
     
 

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det c:a 1 timme att studera innehållet i modulen som innehåller 17 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
   
  pil bak pil fram