disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
 

Kursens två första moduler har syftat till att ge en djupare förståelse för pälsdjuren genom kunskap om grundläggande fysiologi och viktiga beteenden samt den praktiska hanteringen i samband med avlivning. För djurets välfärd är det viktigt att man vid den hantering som föregår avlivningen tar hänsyn till grundläggande biologiska principer. Avlivningen måste vara effektiv samt bedömningen av att djuret är dött måste vara säker. Detta är avgörande för att inte utsätta djuren för onödigt lidande . Ett flertal metoder är tillåtna för avlivning av mink och chinchilla.

 
     
  Dessa finns beskrivna i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22. Det är viktigt att känna till dessa metoder då olika situationer kan kräva att annan metod blir nödvändig att använda än den som normalt används för avlivning på farmen.  
     
     
   
 

Biden visar en avlivningslåda som används för att avliva minkar. Lådan är placerad på en vagn som också kan transportera gasflaskorna med koldioxid. Fotograf: SLU.

 
     
     
  pil bak pil fram