disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Drivning till bedövning  
     
     
  Området som leder fram till bedövningsboxen skiljer sig mycket mellan slakterier, fram för allt vad gäller utformningen av indrivningsgången, underlag, golvlutning, grindsystem och passager. Själva bedövningsboxens utformning har också mycket stor betydelse för hur villiga djur är att gå in i den.  
     
     
   
  Bedövningsbox. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
   
  Exempel på kurvigt drivgångssystem, som motiverar djur att fortsätta eftersom de inte ser vägens slut. Det kan ge effektivare indrivning jämfört med system där drivgången leder rakt in i bedövningsboxen. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram