disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
kontakt
Kontakt
Introduktion  
     
     
Viktiga förutsättningar för uppstallning och övernattning  
     
     
  På större slakterier hålls nötkreatur ofta i endjursboxar (s.k. Uddevallasystem), som består av ett antal rader med individuella bås. Systemet är hopbyggt med drivgångarna, så att djur drivs in och ut ur raderna via gångar från avlastningsplatsen mot bedövningen. Grindar, ofta av giljotintyp, används för att stänga/öppna rader samt för att avskilja de separata båsen.  
     
     
  Lite människokontakttom
Mycket människokontakttomMycket människokontakt
 
  Uppstallning av nötkreatur. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  Systemet kompletteras vanligen med gruppboxar för inhysning av t.ex. ungdjursgrupper. Fullvuxna tjurar och djur med långa horn är exempel på sådana som kan ha svårt att få plats i radsystem och de stallas därför ofta i box, enskilt eller gruppvis. Även kalvar placeras ofta i gruppbox. Mindre slakterier har vanligtvis inget radsystem.  
     
  I radsystem vattnas och utfodras djur individuellt i vattenkopp, krubbor och foderhäckar. Det används även i boxar, men där förekommer även vattning i hink och golvutfodring.  
     
     
  pil fram