disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Svensk djurskyddslag, djurskyddsförordning och föreskrifter om djurskydd vid slakt och avlivning  
     
     
 

Tidigare har alltså djurskyddet vid slakt och avlivning täckts av den svenska djurskyddslagen (13  -15 §§), djurskyddsförordningen (30 - 32a §§) och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22.

 
     
     
  lagbok  
  Lagstiftning finns på flera olika nivåer, både inom EU och i Sverige. Detta gäller även djurskyddsbestämmelserna. Fotograf: Niklas Billström, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram