disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Målsättning med modulen  
     
     
  Kursdeltagarna ska bli bekanta med vilken lagstiftning som styr djurskyddet vid slakt, hur lagstiftningen är uppbyggd, vart man vänder sig för råd och information kring lagstiftningen, hur den offentliga kontrollen fungerar och sin egen roll i förhållande till regelverket.  
     
     
  Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
  Efter genomgången modul ska kursdeltagarna
  • Kunna redogöra för att djurskydd är verksamhetsutövarens ansvar
  • Kunna redogöra för hur EU:s och Sveriges lagstiftning kring djurskydd vid slakt är uppbyggd
  • Kunna visa att de känner till hur man hittar information om gällande bestämmelser
  • Kunna beskriva hur den offentliga djurskyddskontrollen vid slakt fungerar
 
     
     
  klocka

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 1/2 timme att studera innehållet i modulen som innehåller 21 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram