disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Självtest  
     
     
 
Vem är det som beslutar om Djurskyddslagen, som är övergripande men inte detaljerad?

Regeringen.
Statens jordbruksverk.
Riksdagen.
 
     
     
 
Kan Sverige ha striktare regler än de som tas upp i avlivningsförordningen?

Nej, eftersom den är en förordning gäller den rakt av och alla EU-länder ska ha exakt samma lagstiftning på området slakt- och annan avlivning.

Ja, eftersom Sverige innan EU-förordningen träder i kraft hade striktare nationell lagstiftning på vissa områden kan vi ha en del tilläggsbestämmelser utöver vad som står i EU-förordningen (t.ex. förbudet mot slakt utan bedövning).

Ja, EU-länder kan alltid ha nationell lagstiftning som kompletterar EU-lagstiftningen genom att ha striktare krav.

 
     
     
 

Bocka för de rätta svaren.
Vem ansvarar för offentlig kontroll av djurskyddet på slakteriet?

Djurskyddsansvariga på slakterierna.
De officiella veterinärerna på slakterierna.
Djurskyddshandläggarna. 
     
     
 

Bocka för de rätta svaren.
Hur ska slakteriföretaget jobba för att följa lagstiftningen?

Företaget ska ha en djurskyddsplan, standardrutiner och djurskyddsansvarig (om företaget har viss storlek).

Alla anställda som arbetar med djuren ska känna till de lagar och regler som styr verksamheten och följa dessa lagar och regler. Dessutom ska de från och med 2013 ha ett kompetensbevis som är relevant för den djurkategori som han/hon slaktar/avlivar.

Slakteriledningen ska känna till de lagar och regler som styr verksamheten och har också ansvaret för att lagar och regler följs.
 
     
     
  pil bak pil fram