disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Hur är lagstiftningen uppbyggd? Vem skriver lagstiftning?  
     
     
 

Svenskt regelverk

 
     
  Den svenska lagstiftningen kring djurskydd, precis som inom många andra områden i samhället, skrivs på flera olika nivåer:
Djurskyddslagen beslutas av riksdagen och innehåller övergripande bestämmelser om hur djur som hålls av människan ska skötas och hanteras. Här finns till exempel grundregeln om att djur ska bedövas vid slakt.
Djurskyddsförordningen beslutas av regeringen och innehåller mer ingående bestämmelser, men också ganska mycket grundläggande juridisk information, t.ex. om vilken myndighet som får skriva detaljföreskrifter om djurskydd och vilka myndigheter som har ett ansvar för djurskyddskontrollen vid slakt och avlivning.
Djurskyddsföreskrifterna beslutas av Jordbruksverket och är de mer detaljerade bestämmelser som berör företagens verksamhet till vardags. Det finns föreskrifter om allt från inhysning och skötsel av lantbrukets djur och transporter av alla tänkbara djurarter till djurhållning på cirkusar och djurparker. De djurskyddsföreskrifter som framför allt är av intresse för slakterier och motsvarande heter ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2012:27) om slakt och annan avlivning av djur, saknr L22”, och kallas ofta bara ”L22”. Denna kommer att omarbetas i samband med att den nya EU-förordningen om djurskydd vid slakt träder ikraft, se nedan.

 
     
     
  Riksdagen  
  Riksdagshuset. Det är i Riksdagen som lagar stiftas, djurskyddslagen är ett exempel.
Fotograf: Melker Dahlstrand.
 
     
   
  pil bak pil fram