disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  pengar  
  Med vite menas en summa pengar, som bestäms från fall till fall, som ett företag kan bli tvungna att betala om de fortsätter att bryta mot regelverket trots tillsägelse. Fotograf: Niklas Billström, SLU.  
     
     
  I samtliga fall, alltså oavsett om ansvaret ligger hos lantbrukaren, transportören eller slakteriet, kan myndigheterna också välja att gå vidare med en polis- eller åtalsanmälan till polis respektive åklagare. Detta görs vanligen om det rört sig om mer omfattande problem som medfört djurlidande, i synnerhet om man misstänker att det skett med uppsåt, d.v.s. att någon med vett och vilja brutit mot lagstiftningen, eller genom uppenbar försummelse.  
     
  Den som döms för brott mot djurskyddslagen får vanligen dagsböter, men även fängelsestraff kan utdömas i allvarliga fall.  
     
  Det kompetensbevis som alla som arbetar med djurhantering vid slakt ska ha kan återkallas av myndigheterna, om personen ifråga inte längre uppvisar tillräcklig kompetens, tillräckliga kunskaper om sina uppgifter eller på annat sätt visat sig inte kunna utföra arbetet på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt.  
     
     
  pil bak pil fram