disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Företaget och de anställda ska känna till och följa lagstiftningen  
     
     
  Alla som slaktar eller avlivar djur, eller är inblandade i djurhantering i detta sammanhang, förväntas känna till de lagar och regler som styr verksamheten. Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för att dokumentation finns på plats och för att inhysningen och utrustningen är korrekt utformad. Dessutom har arbetsgivaren ansvar för att personalen har den kompetens (och från och med 1 januari 2013 även kompetensbevis) som krävs för arbetsuppgifterna.  
     
  Även den enskilde medarbetaren har ett ansvar för att lagar och regler följs i verksamheten på slakterierna. Om en anställd bryter mot regelverket, t.ex. genom att slå djuren eller på annat sätt bryta mot lagstiftningen, i synnerhet om det är tydligt att detta inte görs på direkt order av arbetsgivaren, så kan den anställde ställas till ansvar. I vissa fall kan både företagsledningen och en enskild anställd hållas ansvariga.  
     
     
     
     
     
     
     
     
  pil bak pil fram