disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  berlin  
  Inspektörer från EU:s kontrollorgan FVO kan besöka svenska slakterier för att kontrollera att myndigheterna här sköter sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Bilden visar hur FVO:s inspektörer granskar hur danska myndigheter (polis och djurskydd gemensamt) genomför en kontroll av djurtransporter utanför ett danskt slakteri. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  Utöver den offentliga kontrollen, som gäller alla slakterier, kan de enskilda slakteriföretagen välja att tillämpa olika former av egenkontrollprogram (utöver vad lagstiftningen kräver) och/eller anlita en fristående tredjepartscertifierare, som går igenom verksamheten.  
     
     
  Inspektör  
  Vissa slakterier väljer att vara extra noga med att kvalitetssäkra djurskyddet, genom att anlita ett oberoende certifieringsföretag som metodiskt går igenom verksamheten med jämna mellanrum. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram