disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Vem gör vad?  
     
  I korta drag kan sägas att de officiella veterinärerna förväntas reagera om de vid inspektionen av levande djur före slakt ser något som tyder på dåligt djurskydd. Det kan t.ex. vara smutsiga djur, mycket magra djur, alltför långa klövar eller invuxna horn. I dessa fall ligger ansvaret på den lantbrukare som levererat djuren och veterinären gör därför en underrättelse till länsstyrelsen som får följa upp ärendet med inspektion på gården m.m.  
     
     
  lagbok  
  Den officiella veterinären besiktigar alla djur före slakt och kan notera om något djur behöver följas upp extra. Fotograf: Lotta Berg, SLU.  
     
     
  Om den officiella veterinären uppmärksammar något som tyder på brott mot bestämmelserna om transport av djur är detta också något som överlämnas till länsstyrelsen eller eventuellt direkt till åklagare för vidare hantering gentemot transportören.  
     
  Om den officiella veterinären däremot skulle uppmärksamma något i slakteriets verksamhet som tyder på att man bryter mot djurskyddsbestämmelserna så kan veterinären, beroende på vilken typ av problem det rör sig om, hantera det på lite olika sätt. Det kan handla om allt från överbeläggning i boxarna eller hårdhänt drivning till ofullständig bedövning eller bristande kontroll av att djuren är korrekt avblodade innan de går vidare i slaktprocessen.  
     
     
  pil bak pil fram