disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Kvalitetssäkring och kontroll  
     
     
 

Kontroll av de slakterianställdas kunskaper i de moment de har att utföra åligger slakteriledningen.

Alla slakterier måste ha en beredskapsplan som talar om hur man ska göra om något på slakteriet gör att man måste avbryta mottagningen av djur till slakteriet eller avbryta slakten. Det kan röra sig om elavbrott, fel på vattentillförseln, trasigt avlopp, trasig kyl eller annat som gör att djur inte får tas emot eller slaktas. Djur kan då redan befinna sig i slakteristallet eller på bilar på väg till slakteriet. Det kan också vara Jordbruksverket som med omedelbar verkan stänger slakteriet p.g.a. misstänkt eller påvisad allvarlig smitta hos djur i slakteriets upptagningsområde.

Beredskapsplanen måste innefatta en kontaktlista till personer som snabbt kan reparera det som gått sönder och beslut om hur djur som redan finns i slaktstallet eller är på väg dit ska tas omhand. Att köra tillbaks hämtade djur till leveransgårdar är inte lämpligt av smittskyddsskäl p.g.a. att slakteribilar och de djur som finns på bilarna alltid ska bedömas som smittfarliga. Enligt regelverket får djur heller inte övernatta på slakteri mer än en natt (om inte Jordbruksverket ger dispens).

 
     
     
  pil bak pil fram