disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Den offentliga kontrollen  
     
     
 

Egenkontrollens protokoll är sedan ett av underlagen för den offentliga kontrollen. Den utförs av personer från en ansvarig myndighet, t.ex. Livsmedelsverket, länsstyrelsen eller kommunen, beroende på vad som ska kontrolleras. De går igenom företagets egenkontrollprogram, kontrollerar att det täcker de risker som kan uppstå, och att företaget följer sitt kontrollprogram. Protokoll från egenkontrollen ska visas upp.

När det gäller djurskyddet på slakteri är den offentliga kontrollen en uppgift dels för Livsmedelsverkets officiella veterinärer, och dels för länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer/handläggare. Varken länsstyrelsen eller de officiella veterinärerna behöver i förväg anmäla att det ska utföras kontroll. EU:s lagstiftning anger att kontrollerna inte ska föranmälas utom vid revision och liknande fall då det krävs att företagaren underrättas i förväg.

Den officielle veterinären är anställd av Livsmedelsverket och har skyldighet att anmäla avvikelser från djurskyddslagen till länsstyrelsen.

Resultatet av den offentliga kontrollen är allmän handling, så vem som helst kan ta del av resultatet. Det är härifrån som massmedia får fakta för artiklar eller program som kan berätta vilka anmärkningar ett företag har fått vid kontroll. På det viset kan konsumenten få reda på om slakteriet ”sköter sig” eller inte. Du kan även som privatperson kontakta myndigheten och få ut protokoll från den offentliga kontrollen.

 
     
 

I andra länder går man ibland längre än så. Du behöver inte resa längre än till Danmark för att utanför restauranger se en tecknad bild på ”en glad gubbe”, ”en neutral gubbe” eller ”en sur gubbe”. Dessa ”gubbar” är baserade på resultatet av den offentliga kontrollen. ”Glad gubbe” betyder att restaurangen inte har fått några väsentliga anmärkningar vid kontrollen, medan ”sur gubbe” betyder att här finns anmärkningar och ett och annat som kan göras bättre.

 
     
 

Om den offentliga kontrollen påtalar brister i sin kontrollrapport ges företaget möjlighet att inom en given tid rätta till bristerna, och ett nytt besök från myndigheten följer sedan upp att bristerna åtgärdats. Om brister då inte åtgärdats, och ingen rimlig förklaring för detta kan ges, kan myndigheten komma med föreläggande kopplat till vite, eller i allvarliga fall t.o.m. dra in tillståndet för verksamheten.

Behövs både egenkontroll och offentlig kontroll?
Ja, både egenkontrollen och den offentliga kontrollen behövs, både för produktens säkerhet och för konsumentens förtroende för produkten och en rättvis konkurrens mellan företagen.

 
     
     
  pil bak pil fram