disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Egenkontroll och djurvälfärd  
     
     
 

För egenkontrollen vad avser djurskydd på ett slakteri kan man använda delar av flera kontrollsystem. Vanligtvis används checklistor. Mätbara styrpunkter som slakteriet har bedömt som väsentliga ska protokollföras och övervakningen ska dokumenteras. På checklistor ska genomförda kontroller bockas av. Påvisade anmärkningar ska åtgärdas enligt slakteriets egenkontrollprogram.
Ansvarig för kontrollprogram och genomförande av det är slakteriets djurskyddsansvarige.

 
     
 

Underhåll av lokaler och utrustning

 
     
  För att kunna hålla riskfaktorer under bästa tänkbara kontroll krävs förutom personalens vana också att lokaler och utrustning är väl fungerande. För det krävs dels daglig service i form av rengöring, enklare reparationer, lampbyten och smörjning, dels en mer långsiktig planering, så att det aldrig går så långt att något inte fungerar utan att ny utrustning omedelbart kan sättas in. Metall slits och rostar, avlopp slammar igen, packningar i bedövningsvapen slits. Det är vanligt att man blandar GMP och HACCP, dels i kontroll av daglig service i form av temperaturkontroller, rengöring, enklare reparationer, lampbyten och smörjning, och dels i den mer långsiktig planeringen, så att det aldrig går så långt att något inte fungerar utan att ny utrustning omedelbart kan sättas in.

Det kan ske genom att ansvarig stallpersonal har en checklista där förutom detaljer i den dagliga kontrollen också kan anges vad som är på väg att slitas så att ett utbyte eller reparation kan utföras när möjlighet ges. Det är vanligt att slakteriet har dagar då man bara ägnar sig åt reparationer, och när sådana dagar planeras ska den ifyllda checklistan finnas och användas.

Punkter i en sådan checklista för utrustning kan vara:

 • Mottagningsramper (Djur går hellre uppåt än nedåt men plan ramp anses bäst)
 • Grindar och gångar (Allt fungerar, gnissel och skrammel skrämmer djuren, strö mot halka etc.)
 • Ljud (Ovana eller starka ljud kan skrämma djur eller göra dem tveksamma)
 • Uppbindningsanordningar
 • Boxar
 • Vatten och avlopp (Vatten som glittrar på golv kan göra djur osäkra)
 • Slangar
 • Belysning (I nya miljöer vill djur ha ljust. De går hellre mot ljus än mot mörker)
 • Golv (Slitage och skador i golvmaterial kan skada och skrämma djur)
 • Drivningsutrustning och grimmor, rep
 • Bedövningsutrustning
 • Bedövningsboxen
 • Reservdelar
 • Mänskliga faktorer
 
     
     
 

Bedöm vilken eller vilka av dessa moment som kan  innebära problem eller risker i ditt slakteri och fundera på hur problemen bör åtgärdas!

 
     
     
  pil bak pil fram