disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Att mäta, förstå och förbättra  
     
     
 

I all livsmedelsproduktion av idag förekommer olika system av kvalitetssäkring och kontroll, baserade på egna önskemål och på svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. Det är dels företagens egenkontroll att allt fungerar som det ska, att produktion sker på bästa möjliga sätt och att produkten blir säker för konsumenten. Och det är dels den offentliga kontrollen som utförs av en myndighet.

Företagens egenkontroll får större betydelse från och med 1/1 2013 då den nya förordningen 1099/2009 kräver att slakterier ska ha dokumenterade standardrutiner för bedövning och avlivning.

Den offentliga kontrollen är ”konsumentens öga” in i produktionen och har bl.a. målet att se till att företagets egenkontroll fungerar som den ska, och att företaget följer gällande lagstiftning. Kontrollen gäller inte bara produktionen utan också den djurhållning som produktionen kräver, t.ex. djurskydd under transport och slakt. Även för att konkurrensförhållandena ska vara rättvisa mellan företagen krävs kontroll för att se att gällande regelverk följs.

Det är alltså viktigt att genomföra rutinmässiga bedömningar av djurvälfärden för att uppnå bra kvalitet i djurhanteringen. Det är också avgörande att ha relevanta mål att jobba mot eftersom det ger motivation för att utveckla verksamheten. Om man kan mäta och redovisa en förbättrad nivå för varje månad eller år är det ett konkret resultat som slakteriet kan samlas kring.

Man brukar säga att ”om du kan mäta något kan du också hantera det”!

 
     
     
  pil bak pil fram