disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Lärandemål och uppskattad tidsåtgång för modulen  
     
     
 

Målsättningen med modulen är att ge kunskap om hur djurvälfärd kan bedömas och kontrolleras utifrån ett riskperspektiv och ge förståelse för betydelsen av ett kvalitetssystem med praktiskt genomförbar bedömning av djurvälfärden.
Målet med modulen är att du som kursdeltagare efter genomgång ska kunna:

  • redogöra för vad HACCP och riskbedömning är
  • beskriva olika välfärdsindikatorer vid samtliga steg i slaktprocessen som berör djurskydd och kunna förklara vad de indikerar
  • förklara skillnaden på egenkontroll och revision
  • beskriva betydelsen av akut och långsiktigt underhåll av lokaler, inredning och utrustning samt ge exempel på detta
  • förklara betydelsen av nödplan och tydliga skriftliga rutiner vid tekniska fel.
 
     
     
 

Tidsåtgång: Uppskattningsvis tar det ca 1/2 timme att studera innehållet i modulen som innehåller 25 sidor. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält längst upp.
 
     
     
  pil bak pil fram