disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Kursmaterial  
     
     
  Målsättningen med kursmaterialet är att ge fri tillgång till den kunskap som vi idag har om hantering av djur i samband med slakt och annan avlivning för att kunna arbeta lokalt med djurvänlig hantering av produktionsdjur och mink. Materialet innehåller ca 730 fotografier och 170 videofilmer och är utvecklat för Windows och Internet Explorer.  
     
  Kursmaterialet är indelat i moduler och avsnitt för att ge flexibilitet åt kursdeltagare och kursgivare. Dels ska det underlätta för att välja ut de delar som är relevanta för ett specifikt djurslag eller ett specifikt arbetsmoment och dels ska det härigenom vara lättare för användaren att dela upp det och ta del av materialet vid olika tidpunkter när tid finns för fortbildning. Du ser vilken sida du är på i webbläsarens adressfält högst upp och det totala antalet sidor för avsnittet syns under varje avsnitts lärandemål och tidsuppskattning.  
     
  Biologiska principer har målsättningen att du ska se situationen vid slakt och avlivning ur djurets perspektiv och förstå hur du har en direkt påverkan på detta i din yrkesroll. Vi rekommenderar att alla tar del av denna modul.  
     
  Lagstiftning har målsättningen att du ska förstå den lagstiftning som styr djurskyddet vid slakt, hur den kontrolleras och din egen roll i förhållande till regelverket. Vi rekommenderar att alla läser igenom denna modul som är lättläst, översiktlig och kortfattad.  
     
  Övriga delar är indelade efter djurslag eftersom kompetensbeviset utfärdas per djurslag. Det djurslagsspecifika materialet har samma indelning, som följer den stegvisa hanteringen: Hantering, bedövning, vapenanvändning och avlivning. För varje djurslag avslutas med avsnitt om konsekvenser och kvalitet.  
     
  Hantering har målsättningen att du ska kunna hantera djur med hänsyn tagen till deras biologiska förutsättningar på slakteri och i samband med annan avlivning.  
     
  Bedövning har målsättningen att du ska kunna hantera och fixera djur före bedövningen med hänsyn tagen till grundläggande biologiska principer. Dessutom ska du kunna bedöva djur på ett effektivt och djurskyddsmässigt acceptabelt sätt och förstå betydelsen av och hur du genomför en bedövningskontroll.  
     
  Vapenanvändning har målsättningen att ge dig kunskap om vapen och utrustning som används för bedövning före slakt. Dessutom ska du förstå betydelsen av skötsel och underhåll av bedövningsutrustningen.  
     
  Avlivning har målsättningen att du ska kunna genomföra en korrekt, effektiv och säker avblodning vid slakt och annan avlivning. Dessutom ska du förstå betydelsen av och hur du genomför en kontroll av avlivningen.  
     
  Konsekvenser har målsättningen att du ska förstå hur en dålig djurhantering kan påverka ekonomi och köttkvalitet (pälskvalitet för pälsdjur). Dessutom ska du förstå din egen roll för att hindra att konsekvenser av undermålig djurhantering uppstår.  
     
  Kvalitet har målsättningen att du ska kunna bedöma djurvälfärd och delta i företagets kvalitetsarbete.  
     
     
  pil fram