disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Samband mellan muskeln i levande djur och kött  
     
     
  I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad som egentligen sker när ett djur avlivas och processerna i den levande muskeln stannar upp.  
     
  Muskulatur kan omvandla kemisk energi till mekaniskt arbete. Den första tiden efter djuret är slaktat fortsätter processerna som bryter ner energiförrådet i muskulaturen men eftersom det inte finns syre i kroppen efter avblodning bildas det mjölksyra. Mjölksyran stannar kvar i muskeln vilket innebär att muskeln blir surare (ändrar pH från ca 7,2 till ca 5,5) vilket har betydelse för köttkvaliteten. Onormala pH-förlopp, som betecknas DFD respektive PSE beskrivs närmare senare i modulen.  
     
     
  Muskel  
  pH i muskel som funktion av tiden efter slakt.  
     
     
  När energiförråden tagit slut drar muskeln ihop sig och blir stel och dödsstelheten har inträtt. Olika djurslag behöver olika lång tid för utveckling av dödsstelheten efter slaktögonblicket.  
     
     
  pil bak pil fram