disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Omvandlingen av muskler till kött börjar redan när lantbrukaren transporterar sina djur på slaktdagen eftersom den stress som hantering av djuren ger anledning till påverkar processen i muskeln efter slakt. Höga värden vid mätningar av djurvälfärd kan visa att man har hanterat djuren på ett bra sätt men det syns inte alltid på köttkvaliteten. För att få en samlad bild av djurhanteringen bör man titta på både köttkvalitet och produktionskvalitet. Vi kommer under Kvalitetskontroll att beskriva hur man kan använda välfärdsindikatorer i bedömningen av produktionskvaliteten.  
     
  Veterinär folkhälsa har fokus på faror för folkhälsan i t.ex. kött. De senaste åren har det riktats mycket uppmärksamhet mot det man kallar ”En värld – en hälsa”. Det går ut på att förbättrad folkhälsa och djurhälsa hänger ihop och bör hanteras tillsammans i ett brett, globalt perspektiv i samarbete mellan veterinärer, läkare och biologer. Ett viktigt ämne som diskuteras i detta forum är ansvarsfull antibiotikaanvändning.  
     
     
  Sensorisk analys  
  Sensorisk analys är en klassisk köttkvalitetsmätning som genomförs i laboratorium av en tränad panel. Fotograf: Åsa Öström, SLU.  
     
     
  pil bak pil fram