disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Kategorisering av olika kvalitetsparametrar (efter Jordbruksverket, 2011)  
     
 

Livsmedelssäkerhet

Sensoriska egenskaper och näringsinnehåll

Tekniska egenskaper

Produktionsegenskaper


Mikrobiologi

Smak

Hållbarhet

Ursprung

 

Kemikalier

 

Arom

 

Hanterbarhet

 

Närproducerad

 

Toxiner

 

Textur

 

 

Djurvälfärd

 

 

Utseende

Känslighet för patogener

 

Ekologisk produktion

 

 

Defekter

 

 

Klimatsmart

 

Näring inkl. vitaminer

Kvalitet efter bearbetning

GMO-fritt

 

 

Kvalitet efter frysning

Kulturella aspekter


 
     
     
  Nu är det inte så, som många felaktigt påpekar, att man inte kan mäta och därmed kontrollera dessa produktionsegenskaper. Det är naturligtvis lika viktigt att mäta och optimera produktionskvalitet som att genomföra klassiska köttkvalitetsmätningar, eftersom konsumenterna vill veta vad de stoppar i sig! Vi kan mäta djurvälfärd på liknande sätt som vi kan mäta salmonellaförekomst eller köttets mörhet. Det kräver dock samverkan över disciplingränserna, vilket kan vara en bidragande orsak till att riskbedömning av djurvälfärdsproblem har införts långt senare än riskbedömning av livsmedelssäkerhetsproblem.  
     
     
  pil bak pil fram