disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Samband mellan djurhantering och kvalitet  
     
     
  Vi är vana vid att mäta kvalitet med hjälp av objektiva metoder, som mäter direkt på köttet. De kan omfatta mätningar av mörhet, färg, pH , sensorisk analys (det som vi upplever med våra sinnen) och mikrobiologiska mätningar av förekomst av salmonella, EHEC, E.coli m.m. samt kemiska mätningar av antibiotikaförekomst.  
     
     
  Förpackning  
  Konsumenten förväntar sig att köttet är friskt och fritt från smittor. Den röda märkningen motsvarar svenska kunders självklara förväntan. Inga salmonellasmittade produkter får saluföras i Sverige. Fotograf: Bo Algers, SLU.  
     
     
  Men kvalitet inkluderar också kvalitetsegenskaper, som inte kan mätas direkt på köttet och som har med produktionsförhållanden att göra. Dessa verkar få större och större betydelse hos våra konsumenter och inkluderar t.ex. djurvänlig uppfödning samt att maten är närproducerad och klimatsmart.  
     
     
  pil bak pil fram