disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Attityder till djurvälfärd  
     
     
  köttdisk  
  Vi kan som konsumenter göra val i köttdisken som påverkar djurens välfärd i ett längre perspektiv. Fotograf: Niklas Billström, SLU.  
     
     
  Attitydundersökningar visar att en av de absolut viktigaste frågorna för konsumenterna i relation till kött är frågan om djurvälfärd. En Europeisk undersökning från 2007 (European Commision, 2007) visar att detta inte enbart är ett svenskt fenomen. I undersökningen bedömde medborgare från 25 europeiska länder att djurskyddet var viktigt (djurskydd fick i genomsnitt bedömningen 7,8 på en skala från 1 (inte viktigt) till 10 (mycket viktigt), med en något högre poäng i Sverige på 9,0).  
     
  Det visar sig dock att konsumenternas åsikter inte alltid påverkar deras val av livsmedel, det är enbart en liten del av konsumenterna som låter deras överväganden om djurskydd påverka vilken typ av mat de köper. De allra flesta konsumenter väljer kött efter plånboken men det är en ökande andel européer som prioriterar god djurvälfärd.  
     
  Svenskt kött används som ett kvalitetsbegrepp och många konsumenter väljer svenskt kött eftersom det anses ha en hög kvalitet trots att vissa svagheter har identifierats (Jordbruksverket, 2011). Sverige är ett högkostnadsland och därför är det svårt att producera jordbruksprodukter till ett lägre pris än i andra länder. Det måste sålunda vara andra aspekter som lockar konsumenten att köpa svenska produkter i stället för utländskt och då handlar det till stor del om kvalitet.  
     
     
  pil bak pil fram