disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Hantering av fjäderfä på slaktdagen påverkar också köttkvaliteten men sambanden mellan djurhantering på slaktdagen och konsekvenserna för fjäderfäköttets kvalitet är inte lika väl undersökt som för andra livsmedelsproducerande djurslag. Brutna ben (frakturer på vingben eller lårben) kan uppstå om fågeln fastnat med en kroppsdel någonstans, till exempel i samband med lastning eller transport.  
     
     
  Slaktkroppar  
  Slaktkroppar med benbrott och blödningar.  
     
     
  Vingbrott  
  Vinge från kalkon med vingbrott, ej färsk skada.  
     
     
  pil bak pil fram