disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
Avslutning  
     
     
 

Oavsett vilka metoder som används vid ditt slakteri är det viktigt att hanteringen sker på ett sätt och i ett tempo som tar hänsyn till djurens biologiska principer för att säkerställa god djurvälfärd, minimera risken för kvalitetsproblem och därmed upprätthålla god ekonomi.

 
     
  Köttkonsumenter ställer som oftast högra krav på bra djurvälfärd och köttkvalitet och köttkvalitetsproblem som t.ex. blödningar, kött som avger mycket vätska eller kött med dålig hållbarhet kan innebära att konsumenterna nästa gång de handlar i butiken väljer en annan leverantör.
 
     
  Förekomsten av skador och övriga konsekvenser kan oftast minskas med enkla modifieringar, som rätt hastighet vid drivning och tekniska förbättringar.  
     
  Du har också fått veta hur du som enskild anställd kan hindra att det uppstår problem i samband med hantering före slakt.  
     
     
Viktiga budskap  
     
     
 
  • Dålig hantering av djur i samband med slakt och annan avlivning kan ha stora ekonomiska konsekvenser
  • Om inredning skadar djur före slakt är det oftast lönsamt att bygga bort problemen
  • Vid nybyggnation betalar det sig att få hjälp av experter på ritningsstadiet och att ställa krav på underleverantörer
  • Hantering av djur i intakta grupper kan ha betydelse för kvalitet och ekonomi
  • Kvalitetsfel som PSE och DFD har betydelse för vattenbindningsförmågan och synintrycket
  • DFD har negativ betydelse för hållbarheten av kött
  • Blödningar påverkar konsumentens synintryck negativt
  • Kvalitetsfel innebär större svinn och mer hantering och är därför kostsamt
  • Bra produktkvalitet är ingen garanti för att djurvälfärden varit god under hanteringen före slakt
  • Veterinär folkhälsa är av betydelse för livsmedelssäkerhet
 
     
     
  pil bak pil fram