disa hem Hem Disa Biologiska principer Lagstiftning Hov och klövdjur Fjäderfä Vilt Pälsdjur Kanin Engelska Disa
     
     
  Får En hästtransport anländer med 10 lamm. Ingen tacka finns i gruppen. Transportören försöker driva fåren med drivskiva, som vägrar gå av fordonet. Han förlorar tålamodet och lyfter av ett får genom att bära det i ullen. Vad gör du?
 
     
  Du ingriper och säger att detta strider mot lagen. Du visar transportören hur man med enkel attrapp (se bild nedan) kan få djuren att gå av bilen självmant. Du upptäcker också att det finns stora glipor mellan bil och transportbrygga och ber transportören att ordna med bättre övergång och förklarar att man genom att backa bättre in till rampen och strö underlaget kan göra hanteringen lättare.  
     
     
  Atrapp  
  Enkel attrapp för att leda får till bedövningsplatsen. Fotograf: Anne Algers, SLU.  
     
     
  HästEn skadad häst anländer i hästtransport. Väl avlastad sliter sig hästen och springer in i en vass pelare och får ett långt djupt sår över bogen, vilket gör hästen än mer stressad. Vad gör du?  
     
  Eftersom hästen har stora smärtor bör den avlivas omedelbart. Du leder lugnt hästen till bedövningsboxen där du använder bulten, sticker den liggande på plats och vinschar upp den avlivade hästen för vidare hantering. Du tar omedelbart upp problemet med den vassa pelaren för att slakteriet snabbt ska kunna bygga bygga bort problemet.  
     
     
  pil bak pil fram